نوروز 99 مبارک!

نوروز 99 مبارک

اول از همه برایت آرزومندم كه عاشق شوی،
و اگر هستی،كسی هم به تو عشق بورزد،
و اگر اینگونه نیست،تنهائیت كوتاه باشد،
و پس از تنهائیت ،نفرت از كسی نیابی.
آرزومندم كه اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،
بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی كنی.
برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی ،
ازجمله دوستان بد و ناپایدار،
برخی نادوست، و برخی دوستدار
كه دست كم یكی در میانشان
بی تردید مورد اعتمادت باشد.
وچون زندگی بدین گونه است،
برایت آرزو مندم كه دشمن نیز داشته باشی ،
نه كم و نه زیاد ، درست به اندازه ،
تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد ،
كه دست كم یكی از آنها اعتراضش به حق باشد ،
تا كه زیاده به خود غره نشوی .
و نیز آرزومندم مفید فایده باشی
نه خیلی غیر ضروری ،
تا در لحظات سخت
وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است
همین مفید بودن كافی باشد تا تو را سر پا نگهدارد.
همچنین ، برایت آرزومندم صبور باشی
نه با كسانی كه اشتباهات كوچك میكنند
چون این كار ساده ای است ،
بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میكنند
و با كاربرد درست صبوری ات برای دیگران نمونه شوی .
و امیدوارم اگر جوان هستی
خیلی به تعجیل، رسیده نشوی
و اگر رسیده ای، به جوان نمائی اصرار نوررزی
و اگر پیری ، تسلیم ناامیدی نشوی
چرا كه هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد
و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند.
امیدوارم حیوانی را نوازش كنی
به پرنده ای دانه بدهی ، و به آوازش
گوش كنی
وقتی كه آوای سحرگاهیش را سر می دهد .
چرا كه به این طریق
احساس زیبائی خواهی یافت ، به رایگان.
امیدوارم كه دانه ای هم بر خاك بفشانی
هرچند خرد باشد
و با روئیدنش همراه شوی
تا دریابی چقدر زندگی در یك گیاه وجود دارد….
بعلاوه آرزومندم پول داشته باشی
زیرا در عمل به آن نیازمندی
و برای اینكه سالی یك بار
پولت را جلو رویت بگذاری و بگوئی : این مال من است.
فقط برای اینكه روشن كنی كدامتان ارباب دیگری است!
و در پایان ، اگر مرد باشی ، آرزومندم زن خوبی داشته باشی
واگر زنی ، شوهر خوبی داشته باشی
كه اگر فردا خسته باشید ، یا پس فردا شادمان
باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید .
اگر همه ی اینها كه گفتم فراهم شد
دیگر چیزی ندارم برایت آرزو كنم

(ویکتور هوگو🎈🎈)

سال نو مبارکتون مهرداد نامدار

دسته بندی : مجله روانشناسی آرامش زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوبت دهی آنلاین 013-32125978